Skip to main content

Bases Legals Sorteigs

BASES LEGALS CONCURSOS I SORTEIGS

 

BASES COMUNS

 

CLÀUSULA 1.- EMPRESA ORGANITZADORA.

NAUTAEMPORDA 2009 S.L., amb  domicili social a l’Avda. Josep Pla  nº 42, 17200 Palafrugell (Girona),  NIF B55283915 i representada comercialment com a ESCOLA NÀUTICA BAIX EMPORDÀ , organitza el Sorteig (gratuit o amb obligació de compra) d’acord amb les condicions que es recullen en aquestes Bases.

 

CLÀUSULA 2.- TERMINI I MODE DE PARTICIPAR.

Podran participar totes aquelles persones majors que des de l’inici de l’esdeveniment (Dies que inicia la fira/esdeveniment) i fins al final de l’esdeveniment (Dia que s’acaba la fira/esdeveniment), realitzin el següent:

 •  Emplenar la butlleta (En paper o mitjançant mitjans electrònics) amb les dades requerides i dipositar-la a l’urna (O enviar telemàticament)

La participació al Sorteig implica que el participant compleix els requisits establerts i que respecta i compleix les condicions del Sorteig.

Els premis es mantenen durant 1 any posterior a l’obtenció.

S’hi podrà participar una vegada per sorteig i premi.

 

CLÀUSULA 3.- SORTEIG.

El sorteig es realitzarà en el termini de 10 dies posteriors a l’esdeveniment per algun dels mitjans següents:

 • A través d’Instagram Live o xarxa social a alguna de les oficines de la nostra empresa
 • Per mitjà de sorteig intern

L’elecció dels mitjans estarà anunciat a l’esdeveniment/fira.

 

CLÀUSULA 4.- ENTREGA DELS PREMIS.

El guanyador serà contactat a través de correu electrònic just després d’haver realitzat el sorteig.

En el cas que no fos possible localitzar algun dels guanyadors en un termini de 24 hores, o bé, si rebutgessin el premi expressament per qualsevol causa, NAUTAEMPORDA 2009 SL procedirà a fer una segona extracció, seguint el mateix criteri que al primer.

Un cop acceptat el premi, els guanyadors rebran un correu electrònic explicatiu sobre com procedir per al lliurament del mateix.

 

CLÀUSULA 5.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

  • a) Responsable:
   NAUTAEMPORDA 2009 S.L., NIF: B55283915, D. Social: Avinguda Josep Pla  42, Palafrugell (Girona) , telf.: +34 972304112. DPO: admin@escolanauticabaixemporda.com
  • b) Finalitat y legitimació:
   Tramitar la teva participació al Sorteig i, si escau, procedir al lliurament del premi. També les seves dades seran utilitzades exclusivament per NAUTAEMPORDA 2009 per mantenir informat sobre els seus productes amb fins comercials.
  • c) Dades tractades:
   Dades facilitades o altres que, addicionalment, puguem sol·licitar per al desenvolupament de les finalitats esmentades.
  • d) Destinataris:
   Per al desenvolupament de les finalitats previstes anteriorment no es preveu que les teves dades es comuniquin a terceres societats, tret d’obligació legal.
   NAUTAEMPORDA 2009, S.L com a encarregat de tractament juntament amb altres proveïdors que actuaran sota les instruccions de NAUTAEMPORDA 2009 S.L.
  • e) Termini de conservació:
   Un cop finalitzat el Sorteig, les teves dades seran tractades per a fins comercials de la nostra empresa.
  • f) Drets:
  • Accés, rectificació, oposició, supressió, portabilitat, revocació del consentiment prèviament prestat, limitació al tractament a través del correu electrònic admin@escolanauticabaixemporda.com o per carta adreçada a NAUTAEMPORDA 2009 S.L., a Avda Josep Pla núm. 42, 17230 Palafrugell (Girona) .

 

 

CLÀUSULA 6.- ACEPTACIÓ DE LES BASES Y RESPONSABILITAT.

El mer fet de participar al Sorteig implica l’acceptació íntegra de les presents Bases.
NAUTAEMPORDÀ 2009 S.L es reserva el dret a modificar les Bases del Sorteig, parcialment o totalment en qualsevol moment. Així mateix, també es reserva el dret d’anul·lar-lo o deixar el premi desert en cas de detectar-se alguna irregularitat. Realitzada qualsevol modificació, aquesta serà degudament posada en coneixement dels participants a la pàgina web de l’Escola Nàutica.
NAUTAEMPORDÀ 2009 S.L es reserva el dret d’excloure de la participació al Sorteig tots aquells participants que, estime, estan incomplint qualsevol condició de participació inclosa en les presents Bases. L’exclusió d’un participant, sigui quina sigui la causa, comporta la pèrdua de tots els drets derivats de la seva condició com a tal.
Qualsevol utilització abusiva o fraudulenta d’aquestes Bases donarà lloc a la consegüent desqualificació del participant al sorteig.
NAUTAEMPORDÀ 2009 S.L queda eximit de qualsevol responsabilitat en cas que hi hagi algun error en les dades facilitades si escau pels mateixos premiats que n’impedís la identificació.

 

CLÀUSULA 7.- LLEI APLICABLE – CONTROVÈRSIA.

Aquestes bases estan subjectes a la legislació espanyola. Qualsevol reclamació relacionada amb el Sorteig s’ha d’enviar per escrit a NAUTAEMPORDÀ 2009 S.L, a la següent adreça: ESCOLA NÀUTICA BAIX EMPORDÀ, Av. Josep Pla núm 42, 17230 Palafrugell (Girona)en els quinze (15) dies posteriors a la data límit de participació al Sorteig. En cas de controvèrsia en l’aplicació o interpretació d’aquestes Bases i en absència d’un acord amistós, tot litigi estarà subjecte als Tribunals de la ciutat de Girona.

 

 

SORTEIG FIRA DE MOSTRES DE GIRONA

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 1 Llicència de Navegació valorada en 250 €*
 • 5 Pràctiques de Ràdio pel títol de PNB**
 • 5 Habilitacions de Vela pel títol del PEE**

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

**Per fer efectiu el premi, el/la guanyador/a haurà de procedir a matricular-se al curs per beneficiar-se del premi. El premi es farà efectiu per a les matrícules posteriors al sorteig, no per als ja matriculats, no es pot bescanviar el premi per una altra pràctica, diners o un altre servei/activitat. Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles. No inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

SORTEIG FIRA SANT ANDREU (TORROELLA DE MONTGRÍ)

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejarà 1 premi:

 • 1 Llicència de Navegació valorada en 250€*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

SORTEIG FIRA DEL VAIXELL D’EMPURIABRAVA

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejarà 1 premi:

 • 1 Llicència de Navegació valorada en 250€*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

SORTEIG FIRA PALAMÓS TERRA DE MAR

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 1 Llicència de Navegació valorada en 250 €*
 • 5 Pràctiques de Ràdio pel títol de PNB**
 • 5 Habilitacions de Vela pel títol del PEE**

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

**Per fer efectiu el premi, el/la guanyador/a haurà de procedir a matricular-se al curs per beneficiar-se del premi. El premi es farà efectiu per a les matrícules posteriors al sorteig, no per als ja matriculats, no es pot bescanviar el premi per una altra pràctica, diners o un altre servei/activitat. Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles. No inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

QUINA PALAMÓS

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 3 Llicèncias de Navegació valorada en 250 € cadascuna*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

QUINA FRATERNAL DE PALAFRUGELL

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 2 Llicències de Navegació valorada en 250€ cadascuna*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

QUINA TORROELLA DE MONTGRÍ

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 2 Llicències de Navegació valorada en 250€ cadascuna*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

 

QUINA GARRIGÀS

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 2 Llicències de Navegació valorada en 250€ cadascuna*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

QUINA PALAU-SAVERDERA

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 2 Llicències de Navegació valorada en 250€ cadascuna*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

QUINA MONELLS

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

Se sortejaran els següents premis:

 • 2 Llicències de Navegació valorada en 250€ cadascuna*

*Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles, no inclou els desplaçaments ni revisió mèdica per cursar/tramitar el títol.

 

 

SUPER CISTELLA CLUB PALAMÓS

A banda de les bases comunes, esmentades anteriorment, detallem a continuació les clàusules particulars:

CLÀUSULA 1.- PREMIS.

S’aportarà a la super cesta 1 premi.

 • 1 passeig de 2 hores amb barca (el premi no inclou la despesa de benzina ni la de la fiança)

Els premis s’adjudicaran per ordre d’extracció, són intransferibles i no es podran bescanviar per diners.

Nostra Filosofia

Creiem que podem fer més per tu, creiem que la nostra activitat et pot influir i et pot ajudar a ser més, creiem que la nostra experiència et pot enriquir i creiem en tu. No només som una escola tot i que molta gent, ens pren com un pas "intermig" entre ells i la seva titulació, nosaltres sabem podem ser una eina útil per a guiar-te i fer-te camí en aquest mon tant dispers com es la nàutica per aquest motiu ens considerem "més que una escola".

Et recomanem que si ens vols conèixer més, visitis la nostra plana de "Valors".

Segueix-nos!

Contacta'ns  Tranqui, odiem l'Spam tant com tu!  Només et trucarem si es necessari  T'ajudarem tot el que puguem!

  Accepto les condicions d'ús i política de privacitat
  Escola Nàutica Baix Empordà, tots els drets reservats 2009 - 2024. Web Creada amb amor i... molta cafeïna!